Karburatorrens biltema

Karburatorbeskyttelse, 500 ml – Biltema.dk

Til alle benzin- og etanolmotorer. Rengør karburatorer, injektordyser og brændstofledninger. Giver bedre brændstoføkonomi. Letter koldstarter. Rækker til ca. 70 …

Benzintilsætning til helårsbrug. Hindrer isdannelse. Fjerner kondens. 500 ml rækker til ca. 50 liter benzin. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Benzintilsætning – Biltema.dk

Viser produkter fra kategori: · Baljer · Duster · Fejekoste · Fugtfjernere · Gribetænger · Gulvmopper · Gulvskrabere · Luftaffugtere/Luftrenser …

Benzintilsætning

Ultralydsrenser – Biltema.dk

Rengøringsmiddel til korroderede elkontakter. Genopretter et lavt spændingsfald over kontakterne. 250 ml. Fare.

Oxidrengøring – Biltema.dk

18. apr. 2008 — Jeg har været på tanken og kunne finde 3 forskellige ting. 1. Karburatorsprit – Det siger sig selv. 2. Karburatoralkohol – Det er vel det samme …

Oxidrengøring

Hvor køber jeg karburatorrens? – MotorcykelGalleri

Hvor køber jeg karburatorrens? – Skrevet af Jesper (Nyk. M) M

23. dec. 2020 — Ideen er at købe den billige i Biltema, men duer den til noget, eller skal der grej af anden kaliber til? SAAB – the most intelligent car ever …

Min Gsxr 600 årg. 97 er begyndt at gå på 3 cylindre ind imellem. Efter søgning her på forumet kunne det godt tyde på at jeg har lidt skidt/snot i den ene ka

Ultralydrenser – Saab Klub Danmark

Karburator rens er til at “vaske” karburator ren med! … http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Andre-vasker/Indsprojtningsrengoring-benzin-361103/ …

Hvordan bruger man karburator rens? – Kandu.dk

Kandu.dk – Hvordan bruger man karburator rens?

Motip karburatorrens 500 ml. Sammenlign. Kr. 109,00. Køb. På lager online. Motip kontaktrens 500 ml. 51602. Motip kontaktrens 500 ml. Sammenlign. Kr. 109,00.

Vejen til en hurtig løsning, gennem bruger til bruger hjælp, danske nyhedsgrupper og vidensdeling indenfor karriere, interesser og teknologi.

Rense- og plejemidler – Alt til din bil – samlet ét sted – thansen.dk

Rense- og plejemidler – Bilpleje – stort udvalg i alt til vask, rens og polering af bilen – Alt til din bil – samlet ét sted – thansen.dk

Keywords: karburatorrens biltema